Header afbeelding vervolg tekstpagina's

Onderwijs

Bij Volare geven we kinderen de kans om zich te ontwikkelen in de richting waarin hun toekomstmogelijkheden liggen.

Samen met ouders stellen wij het onderwijsperspectief van hun kind af en bepalen wij de route die we samen gaan volgen. We gaan daarbij uit van datgene waar de leerlingen goed in zijn en sluiten zoveel mogelijk aan hun interesses. Hierbij houden we rekening met de manier waarop een kind het meest tot zijn recht komt en de manier waarop hij het beste kan leren. Vaak is dit in een klas, maar als het nodig is werken we met kleine groepjes of individueel met kinderen.

Omdat de leerlingen zich voortdurend ontwikkelen en ook hun ondersteuningsvragen kunnen veranderen, kijken we op afgesproken momenten naar wat zij al geleerd hebben, wat zij nog moeten leren en wat ze hierbij nodig hebben.

Meer informatie over de wijze waarop onze scholen hun onderwijs organiseren? Volg de link naar de websites van de scholen.