GOAL

Het Gespecialiseerd Onderwijs Advies Loket (GOAL) is voor ouders en professionals die op zoek zijn naar een passende vorm van gespecialiseerd onderwijs (scholen voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs) voor een kind. GOAL heeft als doel om ouders en professionals te begeleiden en te ondersteunen bij hun vragen. Het gaat om complexe plaatsingsvragen van leerlingen die vallen binnen de gebieden van onze scholen, waarbij gezocht moet worden wat de best passende school voor gespecialiseerd onderwijs is. GOAL is ontstaan vanuit een samenwerking tussen stichting EduCare en stichting Volare.

Voor wie is GOAL?

Voor ouders en professionals die vragen hebben in hun zoektocht naar een passende gespecialiseerde school.

  Met welke vragen kan ik als ouder bij GOAL terecht?

   

  • Informatie over de verschillende vormen van gespecialiseerd onderwijs binnen de regio Nunspeet, Zeewolde, Harderwijk, Ermelo, Putten en Nijkerk.
  • Als er twijfels zijn over welke school het beste aansluit bij de onderwijsbehoeften en ondersteuningsbehoeften van hun kind, kan GOAL onafhankelijk en adviserend meedenken met ouders. Dit kan als een kind gespecialiseerd onderwijs nodig heeft of als een kind al op één van onze scholen zit en moet wisselen van school.

  Met welke vragen kan ik als professional bij GOAL terecht?

   

  • Professionals kunnen met GOAL sparren in het kader van verwijzing, dit betreft het anoniem bespreken van een eventuele verwijzing.
  • Bij twijfel over toelating binnen een van onze scholen of een doorverwijzing, kan advies worden gevraagd aan GOAL. In dit geval kan GOAL meedenken welke school het beste aansluit bij de onderwijsbehoeften en ondersteuningsbehoeften van het kind.

  Hoe kan ik een vraag stellen aan GOAL?

  U kunt een mail sturen naar goal@educare-volare.nl onder vermelding van uw contactgegevens, naam van het desbetreffende kind en een korte omschrijving van de hulpvraag. Binnen een week neemt één van de medewerkers van GOAL contact met u op en wordt de verdere procedure toegelicht.

  Wie werken er bij GOAL?

  • Marie-Louise Courtens – gedragsdeskundige en als ambulant begeleider werkzaam bij stichting Volare en als intern begeleider bij het VSO van de Verschoorschool.
  • Marte Koppelmans – gedragswetenschapper bij stichting EduCare op De Lelie en DrieKansen.
  • Tieneke Zwarts – gedragswetenschapper bij stichting EduCare op De Springplank en werkzaam bij het VPCO.