Welkom bij Stichting Volare

Speciaal, omdat jij talent hebt!

Samen werken aan jouw toekomst!

Welkom bij Volare

Volare is er voor kinderen voor wie het leren op een reguliere school (nog) te moeilijk is.  Het gaat daarbij niet in de eerste plaats om rekenen of taal, maar ook om het omgaan met andere kinderen,  het opkomen voor jezelf, het maken van vriendjes of vriendinnetjes, of het leren omgaan met een ander probleem. Binnen Volare helpen wij daar graag bij!

We hebben vertrouwen in de toekomst van onze leerlingen en zijn ervan overtuigd dat zij talenten en mogelijkheden hebben. Samen met de leerlingen, hun ouders en andere partners in de omgeving, werken wij aan de hun  toekomst. We geven daarbij niet op als het lastig of ‘pittig’ wordt.

Onze scholen

De ‘Verschoorschool’ en de ‘van der Reijdenschool’ zetten zich al sinds hun oprichting in voor het onderwijs aan de meest kwetsbare kinderen in onze samenleving. De gespecialiseerde scholen in Nunspeet, Harderwijk en Epe werken aan een toekomst voor kinderen met complexe vragen op het gebeid van leren en gedrag.

Het is onze overtuiging dat ieder kind iemand nodig heeft die zich met hem verbindt, iemand die er onvoorwaardelijk voor hem is en zich geeft. Iemand die zich niet neerlegt bij de weerbarstige praktijk, maar daar juist doorheen breekt. Vanuit die verbinding kan zoveel meer ontstaan dan wij ooit voor mogelijk hadden gehouden.

Lees meer over de scholen

Onze kernwaarden

Ieder kind is uniek en heeft een toekomst voor zich. Wij bieden kinderen de kans om zich verder te ontwikkelen in de richting waarin hun toekomstmogelijkheden liggen. Vanuit een positief mensbeeld werken we oplossingsgericht. Hierdoor kunnen kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen en met zelfvertrouwen bouwen aan een toekomst.

Kinderen groeien op in een complexe wereld waarin thuis, school, vrije tijd, vrienden, leefomgeving, social media en hun persoonlijke geschiedenis, allemaal met elkaar verbonden zijn. Het is daarom vanzelfsprekend dat wij ouders zien als samenwerkingspartners.

Lees meer over onze kernwaarden