Header afbeelding vervolg tekstpagina's

Samenwerking

Behalve door school wordt de leefwereld van onze leerlingen bepaald door het gezin, vrienden en de vrijetijdsbesteding. Om kinderen en jongeren te begeleiden richting een gelukkig werken wij daarom graag en nauw samen met ouders en netwerkpartners.

Wij zijn actief in het samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Zowel met onze onderwijspartners als met onze partners uit de zorg ontwikkelen wij een breed scala aan onderwijsarrangementen, zoals overgangsvormen tussen regulier en speciaal onderwijs, onderwijs-zorgarrangementen en kortdurend(er) speciaal onderwijs.

Wij ondersteunen scholen voor basis- en voortgezet onderwijs bij het vormgeven van passend onderwijs. Dit doen wij vraag gestuurd, met een focus op preventie.