Header afbeelding vervolg tekstpagina's

Kwaliteit

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich bewust is van de noodzaak om ons onderwijs voortdurend te verbeteren. Met behulp van een ‘cyclisch’ kwaliteitsmodel’ geven wij richting en vaart aan de ontwikkeling en kwaliteit van ons pedagogisch en didactisch handelen.

Op onze scholen verzamelen we structureel informatie over de kwaliteit waarmee wij kunnen zien waar we staan en of er ruimte is voor verbetering. We gaan hierover kritisch met elkaar in gesprek en prikkelen elkaar om ons steeds weer verder te verbeteren.