Van der Reijdenschool

Ambitie

Bij Volare kunnen kinderen terecht voor wie het leren op een reguliere school (nog) moeilijk is. Het gaat daarbij niet in de eerste plaats om rekenen of taal, maar ook om het omgaan met andere kinderen,  het opkomen voor jezelf, het maken van vriendjes of vriendinnetjes, of het leren omgaan met een ander probleem. Binnen Volare helpen wij je daar graag bij!