Header afbeelding vervolg tekstpagina's

Toezicht

Anton Renting (voorzitter), Edwin Dommerholt (penningmeester), Marja van Rhenen en Els Bakers vormen samen het toezichthoudend deel van het bestuur. Begroting, jaarverslag en het strategisch meerjarenplan worden door de toezichthouders goedgekeurd. Daarnaast zijn de toezichthouders een belangrijke sparringpartner voor de directeur bestuurder.