Header afbeelding vervolg tekstpagina's

Onze scholen

Volare heeft scholen voor speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Op de centrale locatie in Nunspeet is sprake ven een integrale samenwerking van onderwijs en jeugdzorg.

Naast ons gespecialiseerde onderwijs verzorgen wij in de gemeenten van ons samenwerkingsverband arrangementsonderwijs. Vanuit  ‘Het ExpertisePunt’ en het ‘Steunpunt autisme’ ondersteunen wij basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs.

Volare heeft gekozen om nauw aan te sluiten bij de lokale ontwikkelingen van zowel Passend Onderwijs als de transformatie jeugdhulp en is daardoor in staat om maatwerk te bieden.

Het onderwijs van Volare richt zicht op de leerlingen in de 8 gemeenten op de Noordwest Veluwe. (Elburg, Epe, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo, Zeewolde, Putten en Nijkerk)