Header afbeelding vervolg tekstpagina's

Medezeggenschap

Zowel op de Verschoorschool als op de van der Reijdenschool is een medezeggenschapsraad waarin ouders en medewerkers meedenken en meebeslissen over schoolbeleid.

Op het stichtingsniveau van Volare, kennen we een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Ook hier praten, denken en beslissen ouders en medewerkers mee over het beleid van onze organisatie.

De GMR wordt gevormd door Henriëtte Marskamp (voorzitter), Marieke van Eerbeek en Jesca Rusken (secretariaat), Bastiënne Wolthuis, Izmar Drost, Tallin Tempelman, Henrianne Denekamp, Michael Taks.

Meer informatie: Neem contact op met de voorzitter van de GMR. hmarskamp@volare-onderwijs.nl