Header afbeelding vervolg tekstpagina's

Onze kernwaarden

Toekomstgericht

Ieder kind is uniek en heeft een toekomst voor zich. Wij bieden kinderen de kans om zich verder te ontwikkelen in de richting waarin hun toekomstmogelijkheden liggen. Vanuit een positief mensbeeld werken we oplossingsgericht. Hierdoor kunnen kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen en met zelfvertrouwen bouwen aan een toekomst.

In verbinding

Kinderen groeien op in een complexe wereld waarin thuis, school, vrije tijd, vrienden, leefomgeving, social media en hun persoonlijke geschiedenis, allemaal met elkaar verbonden zijn. Het is daarom vanzelfsprekend dat wij ouders zien als samenwerkingspartners.

Onvoorwaardelijk

We respecteren elke leerling zoals hij is.

Ieder kind wil ‘erbij horen’, deel uitmaken van een gemeenschap. In onze scholen betekent dit dat wij zorgen voor een veilig klimaat waarin wij elkaar vertrouwen en stimuleren.

Onze scholen hebben leerlingen, die op een andere onderwijsplek niet tot hun recht komen. Het is aan ons om de omgeving en onze manier van doen zo aan te passen dat wij hun talenten aanspreken.

Wat daar wat ons betreft niet bij hoort: leerlingen buitensluiten:  We blijven altijd in verbinding met kinderen. Wat er ook gebeurt, geen leerling wordt ‘ontkoppeld’.

Met vertrouwen

Bij Volare denken wij in kansen en mogelijkheden, niet in belemmeringen. Wij hebben vertrouwen in de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen, in elkaar en in ouders.