Header afbeelding vervolg tekstpagina's

Vertrouwenspersoon

 

Binnen iedere school van Volare is een interne vertrouwenspersoon, waar ouders in vertrouwen met hun melding van ongewenste omgangsvormen of klacht terecht kunnen.

U kunt bellen met de vertrouwenspersoon als u wilt praten over agressie en geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie of pesten.

De vertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal en bespreekt welke stappen ondernomen kunnen worden. Via de administratie van Volare, telefoon 0341-253052 of e-mail: administratie@volare-onderwijs.nl, kunt u in contact komen met de interne vertrouwenspersoon.

Volare kent ook een externe vertrouwenspersoon. Wanneer u gebruik wilt maken van deze dienstverlening dan kunt u bellen met Ramona Moerkerken-Bleyie, tel. 06-83234759, e-mail: ramona.moerkerken-bleyie@bmwvoorelkaar.nl