Header afbeelding vervolg tekstpagina's

Klachten en Sociale veiligheid

Vanuit onze oorsprong vinden wij het een voorwaarde om te zorgen voor een veilig en warm schoolklimaat. Op al onze locaties maken wij hierover afspraken en treffen wij de nodige voorzieningen. Desondanks kunnen er situaties voorkomen waarin sprake is van ongewenst gedrag zoals, pesten, racistische uitingen, seksuele intimidatie of agressie. Wanneer er zoiets aan de orde is, neemt u dan direct contact op met de leraar van uw kind om dit aan de orde te stellen.

Volare is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie. De stichting Geschillen Commissie
Bijzonder Onderwijs (GCBO). Contactgegevens zijn:
Stichting GCBO
Postbus 82324 | 2508 EH Den Haag | telefoon 070 38 61 697 | e-mail info@gcbo.nl